Evenemang

Organisatorisk och social arbetsmiljö vid arbete hemma: Vad hände, hur går det och vem gör vad?

Arbetsmiljö

Workshop

Hemarbetet under pandemin har påverkat villkoren för den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I den här workshoppen har vi därför bjudit in Katrin Skagert, arbetsmiljöforskare vid RISE, som i stora drag beskriver hur nya digitala arbetssätt påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Katrin kommer att beskriva hur vi med ett systemperspektiv kan kartlägga och analysera vad individen, gruppen och organisationen kan göra för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt, när vi inte fysiskt samlas på samma ställe för att arbeta.

Det finns även utrymme för samtal och erfarenhetsutbyte med kollegor från andra myndigheter.

Har du frågor? Hör av dig till annika.nilsson@partsradet.se

 

Film och artikel från workshoppen

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut i välkomstmejlet i god tid före workshoppen.

När?

2 juni, 13.00-14.30

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare, skyddsombud och alla andra som är intresserade av ämnet. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande, men det är inget krav.