Evenemang

Organisatoriska orsaker till stress

Hållbart arbetsliv

Webbinarium

Det är sedan tidigare välbelagt att faktorer i arbetsmiljön kan orsaka osund stress hos medarbetare. Forskning har dock visat att även när orsaker till stress finns på en organisatorisk nivå, sätts de flesta insatser in på individnivå. För att komma åt organisatoriska orsaker till stress behöver organisationer lyfta blicken från de enskilda individerna och se på det organisatoriska sammanhanget de verkar i. I tjänsten Organisationsanpassad möjlighetskarta (OMK) stöttar Partsrådet lokala parter med att kartlägga hur hållbart arbetslivet är på organisationsnivå.

Partsrådet bjuder in till webbinarium där Caroline Lornudd, medicine doktor och leg. psykolog, presenterar forskning om glappet mellan orsaker till stress och de åtgärder som sätts in, samt hur vi kan förstå och överkomma det.

Under ett stort antal OMK:er har Partsrådet identifierat organisatoriska orsaker till stress hos olika myndigheter. Under webbinariet kommer vi även att presentera de vanligaste utmaningarna och styrkorna på organisatorisk nivå, samt ge exempel på rekommendationer för ett mer hållbart arbetsliv.

Här ser du filmen från webbinariet:

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut direkt efter anmälan.

När?

5 april, 12.00-12.45.

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, chefer, HR-ansvariga, fackliga företrädare och skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande, men det är inget krav.