Evenemang

Perspektiv på jag och vi i våra arbetsliv

Hållbart arbetsliv

Webbinarium

Det här året har inneburit ökat medialt fokus på vissa myndigheter och yrkesroller inom staten. Vi har dessutom behövt förhålla oss annorlunda till vår arbetstid och arbetsmiljö med anledning av ökad andel hemmajobb. Nu har det blivit dags att reflektera över bilden av oss själva. För att få nya perspektiv på arbetslivet kan vi med fördel använda konst och populärkultur som verktyg.

Den 20 oktober arrangerar Hållbart arbetsliv ett webbinarium på temat Perspektiv på jag och vi i våra arbetsliv som utgår från de nya tjänsterna Hållbarhetens konst: våra föreställningar, vår tid och våra rum som vi nu ska genomföra piloter med.

Hållbart arbetsliv har bjudit in Annika Wik, doktor i filmvetenskap, som utvecklar de tre tjänsterna inom ramen för Hållbarhetens konst för Partsrådets program Hållbart arbetslivs räkning. Hon arbetar med forskning och kunskapsutveckling inom film och samtidskonst och kommer under webbinariet att berätta hur konst och populärkultur kan användas för att vidga perspektiven i utvecklingsarbetet.

Diskussionen kretsar kring frågor som:

  • Hur förehåller vi oss till bilden av oss själva?
  • Hur ser andras föreställningar om oss ut?
  • Vem får synas och inte?
  •  Hur ser vi på begreppet tid i en värld som förändras snabbt?
  • Vilka är vi i våra arbetssituationer?

Programmet Hållbart arbetsliv ska bidra till positiv förändring, motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv i statlig sektor. Genom programmet erbjuder Partsrådet operativt stöd direkt till medlemmarna i syfte att nå målsättningen om en bättre arbetsdag, varje dag. Läs mer om programmet här.

Vill du veta mer? Hör av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Se det inspelade webbinariet:

Var?

Digital medverkan, detta är ett livestreamat webbinarium. Länk skickas ut i bekräftelsen efter anmälan.

När?

20 oktober kl 12.00–12.45

Vem?

Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande.