Evenemang

Pilot i Eskilstuna av Hållbarhetens konst: Vår tid

Hållbart arbetsliv

Evenemang

Kan utrymme för reflektion förändra något i ditt eget dagliga arbete, i din arbetsgrupp eller i hela organisationen? Med tjänsten Vår tid får grupper som arbetar tillsammans chansen att stanna upp och titta tillbaka på det redan genomförda. För att få syn på det som inte är synligt i vardagen tar vi konsten till hjälp. Den 5 och 6 maj bjuder vi in till en pilot av Vår tid i Eskilstuna. För de grupper som deltar är det en möjlighet att träffas fysiskt utomhus och göra något tillsammans som dessutom bidrar till ett hållbart arbetsliv.

Vår tid – en av tre tjänster inom ramen för Hållbarhetens konst – skapar möjlighet att tala om tid på andra sätt än som något det råder brist på, något som sätter press på oss. Genom att ta del av tjänsten får ni utrymme att tala och tänka om tid, liksom att reflektera över hur tid hänger ihop med hållbarhet. Tjänsten syftar till att se sina egna insatser samt olika typer av projekt och förändringsarbeten ur ett nytt och större perspektiv.

Utgångspunkten för Vår tid är konst, och under rådande pandemi är det den offentliga konsten som finns i stadsrummet. Utifrån utvalda verk resonerar ni i gruppen kring en rad frågeställningar av öppen karaktär som inte kräver förkunskaper. Snarare bjuder de in till fantasi och spekulation.

Tjänsten levereras av Annika Wik, erfaren pedagog och doktor i filmvetenskap, som arbetar med forskning och kunskapsutveckling inom film och samtidskonst.

Vår tid i vårtid

Den 5 och 6 maj har grupper som arbetar på statliga organisationer i Eskilstuna och närliggande orter möjlighet att delta i en pilot av denna utomhusversion av Vår tid. Vi tar emot grupper om maximalt sex personer vid tre tillfällen per dag. Först till kvarn gäller. 


Covid-19-anpassning: 

  • Utomhus p g a smittrisken.
  • Deltagare bör hålla distans och använda munskydd.
  • Deltagare ansvarar för att ta sig till mötesplatsen på ett smittsäkert sätt.
  • Deltagare med symtom på sjukdom bör stanna hemma.
  • Kläder efter väder och oömma skor.

Var?

Vandring i centrala Eskilstuna. Överenskommelse om exakt mötesplats görs per grupp.

När?

5 maj kl 10.30–12.00
5 maj kl 12.30–14.00
5 maj kl 14.30–16.00

Vem?

Grupper om maximalt sex personer som i sin vardag arbetar tillsammans. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande, men det är inget krav.