Evenemang

Proaktivt arbetsmiljöarbete med IA-systemet

Hållbart arbetsliv

Informationsträff

Under vårens öppna informationsträffar ger vi inblick i hur det webbaserade verktyget IA-systemet kan användas för att systematisera och effektivisera arbetsmiljöarbetet. Välkommen att delta!

Det webbaserade verktyget IA-systemet stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med rapportering, åtgärder och uppföljning av olycksfall och incidenter. Det är framtaget av Afa Försäkring och har idag mer än 1,5 miljoner användare inom en rad olika verksamhetsområden. Partsrådets program Hållbart arbetsliv tillhandahåller tjänsten kostnadsfritt.

Under våren ger vi flera tillfällen att ta del av mer information kring verktyget. Vid dessa tillfällen får du som deltagare en genomgång av hur systemet fungerar och möjlighet att ställa frågor utifrån villkor och krav i din verksamhet.

28 januari: 9-11, digital medverkan
23 februari: 9-11, digital medverkan
24 maj: 9-11, digital medverkan

 

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut i god tid i förväg.

När?

28 januari, 9.00–11.00.

Vem?

Informationsträffen riktar sig i första hand till partsföreträdare inom det statliga avtalsområdet: arbetsgivarföreträdare, t ex chefer och HR, samt fackliga företrädare som förtroendevalda. Även skyddsombud och arbetsmiljöombud har intresse av denna introduktion. Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt för att inspiration och lärdomar ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv. Detta är dock inte ett krav.