Evenemang

Proaktivt arbetsmiljöarbete med IA-systemet

Hållbart arbetsliv

Informationsträff

I informationsträffen ger vi en inblick i hur det webbaserade verktyget IA-systemet användas för att systematisera och effektivisera arbetsmiljöarbetet i organisationen.

Under våren erbjuder vi bara ett livetillfälle att ta del av information kring verktyget och tjänsten, så passa på. Som deltagare kommer du få en praktisk genomgång av hur systemet och supporten fungerar samt möjlighet att ställa frågor utifrån villkor och krav i din organisations verksamhet. Välkommen att delta!

IA-systemet - ökad styrning och kontroll över arbetsmiljöarbete

Ett digitalt webbaserat verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med rapportering, åtgärder och uppföljning av olycksfall, tillbud och riskobservationer, inklusive händelser relaterade till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Enkelt att schemalägga, kalla till och genomföra arbetsmiljörond, brandskyddsrond etc. via digitala checklistor och rapportera direkt på läsplatta eller mobilapp. Innehåller verktyg och funktioner för att analysera, rapportera och följa upp arbetsmiljön och risksituationen i organisationen. Systemet stöttar en kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön.

IA-systemet är framtaget av Afa Försäkring och har idag mer än 1,5 miljoner användare inom en rad olika verksamhetsområden.

Partsrådet tillhandahåller IA-systemet kompletterat med personlig support för att stödja och underlätta implementering och användande. IA-systemet är en av de tjänster, alla kostnadsfria att ta del av, som Partsrådet erbjuder statliga myndigheter och lärosäten.


Har du några frågor om informationsträffen?
Kontakta: magnus.ternerot@partsradet.se

Var?

Digitalt via Zoom

När?

15 februari kl. 09.00 - 11.00

Vem?

Informationsträffen riktar sig enbart till medarbetare i statliga myndigheter och organisationer. I första hand till arbetsgivarföreträdare, t ex chefer och HR samt fackliga företrädare t.ex. förtroendevalda. Även skyddsombud och arbetsmiljöombud har intresse av denna introduktion. Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt för att inspiration och lärdomar ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv. Detta är dock inte ett krav.