Evenemang

Problemlösningssamtal - samtal för bättre psykisk hälsa

Arbetsmiljö

Webbinarium

Problemlösning i arbetslivet – samtal för bättre psykisk hälsa beskriver problemlösningssamtal som en insats för att förebygga eller minska psykisk ohälsa i arbetslivet. Problemlösningssamtal har visat lovande resultat i forskningen och kan vara till hjälp både för arbetsplatsen och anställda som har psykisk ohälsa.

Det kan handla om att finna lösningar för att förbättra en persons arbetssituation och välbefinnande och förebygga att ett stressproblem leder till långvarig eller återkommande sjukskrivning. Det kan även handla om att underlätta återgång i arbetet för anställda som är sjukskrivna.

Partsrådet bjuder in till ett webbinarium där Elisabeth Björk Brämberg, docent och forskare vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet berättar om problemlösningsprocessens olika delar och ger konkreta exempel på hur problemlösningssamtal kan genomföras i praktiken på arbetsplatser. Hon presenterar också teorier kring stress och psykisk ohälsa i arbetslivet samt forskning om effekterna av problemlösande samtal. 

Se webbinariet i efterhand:

Var?

Digital medverkan. Länks skickas vid anmälan.

När?

22 april 13.00-13.45

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare, skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier och workshoppar, men det är inget krav.