Evenemang

Prova-på-workshop: 29k. Hur kan vi arbeta förebyggande mot stress i arbetslivet?

Hållbart arbetsliv

Workshop

Alla kan vi någon gång utsättas för stress i arbetet. Om det ges tillfälle till återhämtning och organisatoriskt stöd behöver stressen inte bli skadlig. Men om kraven är höga, stressen ihållande och socialt och organisatoriskt stöd saknas är risken stor för stressrelaterade sjukskrivningar. Med långvariga hälsoeffekter.

Arbetsmiljöverkets senaste rapport visar på stora ohälsotal på grund av arbetsrelaterad stress. Hur kan vi prata om stress i organisationen så att vi förebygger ohälsa? Den 16 maj bjuder Partsrådet in till en prova-på-workshop, där vi även visar tjänsten 29k: Hantera stress, ett praktiskt redskap med evidensbaserade övningar som bygger på forskning om preventiv psykisk hälsa och är särskilt framtagen för anställda i staten.

Om tjänsten 29k: Hantera stress

Partsrådets tjänst 29k: Hantera stress är en digital kurs på åtta veckor som ger kunskaper och verktyg för att bygga motståndskraft mot stress och en stärkt psykisk hälsa.

29k: Hantera stress hjälper deltagaren att förstå egna stressmönster, hur man ökar återhämtningsförmågan och stärker den psykiska hälsan. Tjänsten skapar möjligheter att hitta en gemensam grund för att prata om stress.  Egna reflektionsövningar varvas med gruppdelningar vilket gör kursen både individ- och grupputvecklande. Grupperna kan vara de vardagliga, men kan också sättas samman från olika delar i organisationen för att stärka utvecklingsprocesser och samarbeten.

Var?

Digital medverkan. Länk skickas dagen före workshoppen, den 15 maj.
Sista anmälningsdag: 15 maj kl. 12:00
Max antal deltagare: 90 deltagare

När?

16 maj 2023 Kl. 11:00 – 12:00

Vem?

Arbetsgivarföreträdare som chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare och skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier och workshoppar, men det är inget krav.