Evenemang

Prova-på workshop: Fånga tidiga tecken

Hållbart arbetsliv

Workshop

Stressproblematik i en organisation eller hos en enskild individ uppstår inte från ena dagen till den andra. Problematiken uppstår över tid, och märks från början bara genom svaga signaler på att allt inte står rätt till. Med tiden blir signalerna starkare. Utmaningen med stress – både individuell och organisatorisk – ligger i att upptäcka de tidiga signalerna och att inte normalisera dem, utan agera i tid. Förmågan att uppmärksamma de här tidiga avvikelserna är alltså central och den förmågan går att utveckla!

Tjänsten Fånga tidiga tecken är en interaktiv halvdagsworkshop som kretsar kring att stärka organisationens förmåga att identifiera och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa. Utifrån både teoretiska och praktiska perspektiv på området ger tjänsten deltagarna möjlighet att öka sin kännedom om proaktiva insatser, få med sig konkreta verktyg samt få en ökad medvetenhet om styrkor och utmaningar med organisationens egen förmåga att identifiera och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa. Tjänsten fokuserar på både organisatoriska insatser samt individuella åtgärder som kan stärka ett tidigt agerande.

Partsrådet erbjuder nu Fånga tidiga tecken i prova-på format, vilket innebär att du som partsrepresentant kan testa på en förkortad version av tjänsten för att se om den passar just din organisation.

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut till anmälda deltagare i god tid före workshoppen.

När?

28 april, 10.00-10.40

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, chefer, HR-ansvariga, fackliga företrädare och skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande, men det är inget krav.