Evenemang

Psykisk hälsa – hur samtalar vi på vår arbetsplats?

Arbetsmiljö

Webbinarium

Vårt jobb och vår arbetsplats är viktiga för oss människor och påverkar vår psykiska hälsa, såväl positivt som negativt. Den psykiska hälsan är därför en viktig fråga för alla arbetsplatser – men det kan kännas ovant att prata om och svårt att veta var man ska börja.

Partsrådet bjuder in till samtal och ger en inblick i ett nytt material om psykisk hälsa. Materialet ger stöd i att skapa ett tryggt och möjliggörande förhållningssätt till arbetet med psykisk hälsa på arbetsplatsen. Intervjuer med experter och ljudberättelser från verkligheten blandas med samtalsstöd och arbetsblad för er att arbeta vidare med.

I webbinariet får du:

  • veta varför arbete med psykisk hälsa på arbetsplatsen är viktigt
  • veta vad risk- och friskfaktorer är, samt hur det hänger ihop med psykisk hälsa
  • en inblick i Psykisk hälsa – material för partsgemensamt arbete
     

Medverkande:
Ulrika Melander, leg. psykoterapeut och organisationskonsult, organisationen S:t Lukas.
Anders Kjällman, rådgivare, Arbetsgivarverket.
Heléne Zallin, arbetsmiljöombudsman, Seko.
Annika Nilsson, operativt ansvarig, Partsrådet.

Se webbinariet i efterhand:

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut vid anmälan.

När?

11 oktober 13.00-13.45

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare, skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande även på våra webbinarier och workshoppar, men det är inget krav.