Evenemang

Så kan din organisation arbeta med frågor om stress

Hållbart arbetsliv

Webbinarium

Pandemin har haft en väsentlig påverkan såväl på arbetslivet som helhet som på medarbetarnas vardag. Ännu vet vi inte hur sjuktalen i statlig sektor kommer att påverkas, eftersom både statistik och experter pekar i olika riktningar. Även om vi alltså inte riktigt vet vart vi är på väg kan vi slå fast att det proaktiva arbetet kring stress och ohälsa är avgörande för att säkra statliga medarbetarnas hälsa långsiktigt. Den 17 november fokuserar vi därför på de av Partsrådets tjänster som ger stöd i arbetet kring dessa frågor. 

Vägen till ett välfungerande proaktivt arbete kring stress och ohälsa kräver en gemensam insats där arbetet anpassas efter varje organisation och dess specifika förutsättningar. Detta kan din organisation få stöd i med hjälp av tjänsten Fånga tidiga tecken. Med systertjänsten Välkommen tillbaka får er organisation istället möjlighet att inspireras av den senaste forskningen och ta del av goda exempel från andra organisationer, samt partsgemensamt diskutera hur er myndighet kan arbeta effektivt genom hela rehabiliteringsprocessen. 

Webbinarium 17 november kl 12.00–12.45
Under detta webbinarium får du en introduktion till den förebyggande tjänsten Fånga tidiga tecken och den efterhjälpande tjänsten Välkommen tillbaka. Tjänsterna presenteras av Partsrådets tjänsteleverantörer Molly Larson och Ebba Gustafsson. De delar också med sig av insikter kring de tidigare 63 respektive 20 leveranser av tjänsterna som redan gjorts inom statlig sektor. Dessutom träffar vi HR-strategen Katrin Lavröd från Statens institutionsstyrelse, samt arbetsmiljöspecialisten Lena Niemi Birgersdotter och den fackliga representanten Ann Häger Nerdell från Kungliga Tekniska Högskolan. Dessa medverkande kommer att berätta om hur tjänsterna skapat värde i deras organisationer liksom hur de tagit sitt förebyggande respektive efterhjälpande arbete vidare efter genomförda workshoppar. 

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut i bekräftelsen efter anmälan.

När?

17 november kl 12.00–12.45

Vem?

Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande, men det är inget krav.