Evenemang

Säkerhetskultur och interkulturell kommunikation

Arbetsmiljö

Seminarium

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller fackligt företrädare i verksamheter inom det statliga avtalsområdet till ett seminarium om säkerhetskultur och interkulturell kommunikation på arbetsplatsen.

Om seminariet

Dagen inleds med att Marianne Törner föreläser om säkerhetskultur. Föreläsningen syftar till att ge deltagarna en förståelse för begreppen säkerhetskultur och säkerhetsklimat, vilken funktion dessa fenomen fyller för de anställda, ledningens roll och hur säkerhetsklimat- och kultur påverkar säkerheten på arbetsplatsen. Marianne Törner presenterar även enkätinstrumentet Nordic Occupational Safety Climate Questionnaire.

Eftermiddagen handlar om att förstå och hantera kulturskillnader på arbetsplatsen. Många arbetsplatser har idag medarbetare, chefer, kunder eller intressenter med bakgrund i olika kulturer. Gilliz Herlitz talar om kommunikation och relationer på arbetsplatser, värderingar och attityder och om de kulturella skillnader som även finns svenskar emellan. Med kunskap om kulturskillnader och hur de påverkar våra beteenden och värderingar minskar risken för fördomar och missförstånd.

Om föreläsaren

Marianne Törner är forskare vid Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet. Hennes forskning rör säkerhet i organisationen ur ett organisationspsykologiskt perspektiv och är främst inriktad på säkerhetskultur och säkerhetsklimat.

Gillis Herlitz är fil dr i etnologi och antropolog och skriver och föreläser om kulturmöten, social kompetens och arbetsplatsrelationer. Han har bland annat arbetat på uppdrag av Sida, UD och FN i Asien och Afrika.

Var?

World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm. Lokal: Manhattan

När?

21 februari 2019 kl. 10.00 – 16.00. Kaffe och smörgås från kl. 09.30 – 10.00. Seminariet avslutas med kaffe. Partsrådet bjuder på utbildningsdagen och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Vem?

Vi vänder oss till arbetsgivarföreträdare, till exempel HR-chefer, säkerhetschefer och fackliga företrädare/skyddsombud.