Evenemang

Samverkan för framtiden – en inspirationsdag

Samverkan

Seminarium

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare på en statlig myndighet till en inspirationsdag gällande avtalet Samverkan för framtiden.

Om seminariet

En samverkan som syftar till att utveckla verksamheten förutsätter en väl fungerande dialog och samspel mellan chef och medarbetare och mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.
En samverkansprocess där berörda medarbetare ges möjlighet att bidra med sin kompetens i diskussionen inför beslut skapar ett ökat engagemang för verksamhetens behov, vilket i sin tur skapar förutsättningar för bättre verksamhet.

Under seminariet ges deltagarna möjlighet att inspireras till att utveckla lokala avtal inom ramen för Samverkan för framtiden. Centrala parter kommer att beskriva och leda gemensamma diskussioner kring bland annat syftet med det centrala avtalet samt möjliga vinster och utmaningar med lokala avtal. Det kommer också att ges utrymme för gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyte med utgångspunkt i Partsrådets metodstöd för framtagande av lokala avtal.

Partsrådet vill också öppna upp för möjligheten att påverka seminariets innehåll och diskussionsfrågor. Har ni prioriterade frågor som ni med fördel vill diskutera inom ramen för detta seminarium – skicka era förslag till sara.haag@partsradet.se.

Förhoppningen är att dagen ska inspirera er till att utveckla era nuvarande samverkansformer. Därför är det angeläget att samtliga lokala parter kommer på samma inspirationsdag.

 

Om du har frågor om seminariet, kontakta Partrådet: Sara Haag: 070-299 11 69, Arbetsgivarverket: Ken Jonsson, 070-509 13 29; OFR/S,P,O: Susanne Nyberg, 08-440 83 30, Saco-s: Magnus Berg,
08-480 040 15 eller Seko: Roger Pettersson, 08-791 42 86.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Rebecca Masgård, tfn 08-562 862 03, e-post rebecca@blick.se eller Iréne Öst, tfn 070-558 28 37, e-post irene.ost@partsradet.se.

Partsrådet bjuder på seminariet och på lunch/kaffe men står inte för logi- och resekostnader.

Var?

World Trade Center, lokal Atlanta, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30. Seminariet avslutas med kaffe klockan 15.00.

När?

19 mars 2019, kl. 10.00-15.00

Vem?

Lokala parter på strategisk nivå. Anmälan ska ske partsgemensamt, vilket innebär att arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare ser till att samtliga lokala parter är med på samma konferens. Max 5 personer per myndighet kan anmälas.