Evenemang

Samverkan för framtiden – en inspirationsdag

Samverkan

Seminarium

Partsrådet välkomnar dig som är arbetsgivarföreträdare eller facklig företrädare på en statlig myndighet till en inspirationsdag gällande avtalet Samverkan för framtiden.

Om seminariet

Under seminariet ges deltagarna möjlighet att inspireras till att utveckla lokala avtal inom ramen för Samverkan för framtiden. Centrala parter kommer att beskriva och leda gemensamma diskussioner kring bland annat syftet med det centrala avtalet samt möjliga vinster och utmaningar med lokala avtal. Det kommer också att ges utrymme för gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyte med utgångspunkt i Partsrådets metodstöd för framtagande av lokala avtal

Partsrådet vill också öppna upp för möjligheten att påverka seminariets innehåll och diskussionsfrågor. Har ni prioriterade frågor som ni med fördel vill diskutera inom ramen för detta seminarium – skicka era förslag till sara.haag@partsradet.se.

Förhoppningen är att dagen ska inspirera er till att utveckla era nuvarande samverkansformer. Därför är det angeläget att samtliga lokala parter kommer på samma inspirationsdag.

Om du har frågor om seminariet, kontakta Partsrådet: Sara Haag: 070-299 11 69, Arbetsgivarverket: Stefan Lagervall, 08-700 14 62; OFR/S,P,O: Susanne Nyberg, 08-440 83 30, Saco-s: Christina Kans,08-665 29 17 eller Seko: Roger Pettersson, 08-791 42 86.

Om du har frågor om anmälan, kontakta Halina Sandler, 08-556 029 03, eller Irene Öst, 070-558 28 37, irene.ost@partsradet.se.

Var?

World Trade Center, lokal Atlanta, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30. Seminariet avslutas med kaffe klockan 15.00.

När?

Tisdag 3 mars 2020, kl. 10.00-15.00

Vem?

Lokala parter på strategisk nivå. Anmälan ska ske partsgemensamt, dvs. arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare ser till att samtliga lokala parter är med på samma konferens. Max 5 personer per myndighet kan anmälas.