Evenemang

Samverkan - Processen inför beslutsfattande

Samverkan

Webbinarium

Kollektivavtalet Samverkan för framtiden möjliggör för lokala parter att skapa samverkansprocesser där även medarbetare ges möjlighet att bidra med sin kompetens i diskussionen inför beslut. 

Vägen fram till ett beslut kan se väldigt olika ut och skapa olika förutsättningar för om beslutet blir bra och hållbart. För att belysa frågan om beslutsfattande erbjuder Partsrådet och arbetsområdet Samverkan en föreläsning med beslutsexperten och forskaren Ari Riabacke som talare.

I en samverkansprocess är det alltid en chef som ytterst fattar beslut utifrån sitt mandat i olika frågor. Vägen fram till beslut kan se väldigt olika ut. Lokala avtal om samverkan för framtiden skapar förutsättningar för fler medarbetare i en verksamhet att bidra med kunskaper, erfarenheter och perspektiv som kan vara till nytta för bra och hållbara beslut.

Utifrån sin kunskap, erfarenhet och verkliga exempel belyser Ari vikten av att lyfta in olika perspektiv i beslutsprocessen. Hur skapar man beslutsprocesser som bidrar till delaktighet och engagemang? Han lyfter även frågan om tillit och vikten av transparens och berättar om betydelsen av att öppna upp för fler perspektiv inför beslut liksom fördelarna med att som medarbetare delta och bidra med sina kunskaper och erfarenheter.

Webbinariet är en förinspelad föreläsning av Ari Riabacke för Partsrådet. Under webbinariet ges möjlighet att ställa frågor direkt till föreläsaren via en chattfunktion.

Var?

Digital medverkan. Länk skickas direkt efter anmälan.

När?

2 februari kl 12-12.45

Vem?

Webbinariet riktar sig till alla intresserade inom det statliga partssystemet.