Evenemang

Seminarium om en lönebildningsprocess med lönesättande samtal

Lönebildning

Seminarium

Partsrådet bjuder härmed in företrädare för arbetsgivaren och Saco-S till en partsgemensam inspirationsdag som stöd till lokala parter i deras lönebildningsarbete. Seminariedagen ger även utrymme till allt i syfte att ge stöd i att utveckla arbetet med den lokala lönebildningsprocessen.

Om seminariet

Seminariet vänder sig i första hand till de lokala parter som nyligen har eller står inför att genomföra en löneöversyn med lönesättande samtal. Under seminariet kommer vi att beröra lönebildningsprocessen olika beståndsdelar såsom förberedelsearbetet, differentiering av löner utifrån olika perspektiv, dialogen som verktyg, lönesättande samtal inkl. möjligheteten till alternativa slutstation samt uppföljning.

Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet bedriver idag ett forskningsarbete kring lönebildning och vad som ger legitimitet i lönebildningen. Företrädare för forskningsprojektet
kommer att delta under seminariet och förmedla kunskap kring de slutsatser som de dragit hittills.

 

Om du har frågor om seminariet, kontakta: e-post: asa.pyka@arbetsgivarverket.se eller Mats Eriksson Saco-S, e-post: mats.eriksson@srat.se.

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Halina Sandler, tfn 08-556 029 03, e-post: halina.sandler@partsradet.se eller Irene Öst, tfn 070-558 28 37, e-post, irene.ost@partsradet.se.

Välkommen!
Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde centrala parters stöd till lokal lönebildning

Var?

7A Centralen, lokal Vasa, Stockholm

När?

20 maj 2019, kl.10.00-16.00

Vem?

Seminariet vänder sig till lokala parter, arbetsgivarföreträdare och lokala fackliga företrädare, som aktivt arbetar med lönebildningsfrågor inom det statliga avtalsområdet. Företrädare för arbetsgivaren och företrädare för Saco-S-föreningen deltar tillsammans från respektive verksamh