Evenemang

Ta er samverkan till nästa nivå: Workshopserie del 1

Samverkan

Workshop

Har ni redan ett samverkansavtal och vill vidareutveckla er samverkan genom erfarenhetsutbyte med andra myndigheter? Partsrådet välkomnar lokala parter på strategisk myndighets-/motsvarande nivå till interaktiva digitala workshops om samverkan.

Under tre digitala tillfällen om två timmar per tillfälle ges ni partsgemensamt möjlighet att dela erfarenheter med andra myndigheter som liksom ni har tillämpat samverkan under en period. Partsrådet leder processen, reder ut begreppen och agerar bollplank i olika frågor. Externa talare från myndigheter som kommit långt med samverkan har bjudits in för att dela med sig av sina erfarenheter.

Partsrådet uppmuntrar deltagande myndigheter att inför workshopserien lyfta aktuella frågor för diskussion och erfarenhetsutbyte. Exempel på teman och frågor som kommer att tas upp är:

Varför samverkan?

 • Vilka ställningstaganden ligger bakom att ni valt att välja samverkan framför MBL?
 • Hur har ni definierat svaret på Varför ni vill utveckla er samverkan?
 • Hur kom ni framåt i processen att utveckla samverkan? Hur löste ni utmaningar som kom upp?
 • Hur byggs tillit mellan parterna och mellan chef och medarbetare?

Hur ska vi samverka?

 • Vad händer när samverkan inte fungerar som ni tänkt er?
 • Hur ser arbetssättet ut vad gäller dialogen chef – medarbetare?
 • Har ni någon förhandlingsväg kvar i samverkansprocessen?
 • Integrera samverkan och arbetsmiljö- vilka fördelar och utmaningar finns i det?

Delaktighet och engagemang

 • Hur lyckas ni med samverkan längst ut i organisationen i dialogen mellan chef och medarbetare? Och hur lyckas man få det att hålla över tid?
 • Hur har rollerna förändrats?

Utvärdering av er samverkan

 • Hur kan samverkan utvecklas kontinuerligt i det löpande arbetet och genom regelbunden utvärdering
 • Vad behöver ni veta för att se om ni är på väg att nå era mål?

Datum för workshopparna

Del 1: 28 september, 13.00-15.00

Del 2: 6 oktober, 13.00-15.00

Del 3: 12 oktober, 13.00-15.00

Förkunskaper

För att få bästa utväxling av denna interaktiva workshopserie rekommenderar vi att varje deltagare har en grundläggande förståelse om samverkan. Denna kunskap kan erhållas genom inläsning på det material som erbjuds på Partsrådets hemsida. Där hittar du bland annat vårt processverktyg, artiklar och filmer.

Syfte

Dessa tillfällen syftar till att ge lokala parter ett stöd i utvecklingen av lokala samverkansavtal och inspirera er till att utveckla era nuvarande samverkansformer. Därför är det angeläget att samtliga lokala parter deltar gemensamt vid de tillfällen ni väljer att anmäla er till.

Frågor kring samverkan?

Om ni har frågor kring samverkan som ni vill att vi lyfter under workshopserien skriver du in dessa i kommentarsfältet i anmälan eller kontaktar sara.haag@partsradet.se som dessutom kan svara på allmänna frågor.

Var?

Digital medverkan. Länk skickas ut i bekräftelsen efter anmälan.

När?

28 september, 13.00-15.00

Vem?

Vänder sig till er som har ett samverkansavtal idag och står inför att vidareutveckla samverkan.

Anmäler er partsgemensamt senast den 8 september.