Evenemang

Tillsammans ställer vi om – erfarenhetsutbyte om statliga arbetsplatser i en snabbföränderlig tid

Hållbart arbetsliv

Workshop

I dessa tider behöver vi jobba smart och effektivt mer än någonsin – både i våra egna organisationer och i utbyte med andra i den statliga världen. Partsrådet och programmet Hållbart arbetsliv vill därför bjuda in till en digital workshop för att tillsammans hjälpa, inspirera och lära av varandra över myndighetsgränser.

Initiativet är en del av utvecklingsarbetet av tjänsten Samskapat utvecklingsarbete som erbjuder metodstöd för att arbeta tillsammans på nya sätt. Utifrån era behov och med start i en samskapad nulägesanalys erbjuds möjligheten att testa en beprövad metodik där vi tillsammans i en kreativ process omsätter insikter i konkreta steg och lär av erfarenheten.

Under workshopen kombineras helgrupp med dialoger i mindre grupper, allt i digital form. Tillsammans kommer vi att samskapa och dokumentera workshoppens utfall, ett material som sedan kan användas för att dela med dina kollegor på hemmaplan.

Följ med oss på en digital utvecklingsworkshop där ni får:

  • Pröva på den kommande tjänsten Samskapat utvecklingsarbeteför att hitta former för att arbeta tillsammans på nya sätt, givet det rådande samhällsläget
  • Diskutera viktiga frågeställningar som: Hur kan vi kortsiktigt hantera krisen på kreativa, uthålliga sätt? Hur kan vägvalen långsiktigt bidra till ett hållbart arbetsliv?
  • Hjälpa och lära av varandra över myndighetsgränser och ta del av tips och goda exempel på hantering av utmaningarna i olika myndigheter

Vad är Samskapat utvecklingsarbete?

För att utveckla verksamheter och främja friska och engagerade arbetsplatser, läggs ofta tid på rigorösa analyser med omfattande planer som tar tid och kräver väsentliga resurser. Resultatet blir ofta att fler strukturer tillkommer i organisationen, men för att ta förändringsarbetet hela vägen behövs även nya sätt att arbeta. Vi behöver utveckla arbetssätt som gör verksamheter hållbara genom att de ständigt utvecklas i takt med yttre krav och möjligheter och med inre faktorer som medarbetarnas upplevelse av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det här gäller även det partsgemensamma arbetet. Samskapat utvecklingsarbete bygger på den ambitionen!

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se 

Var?

Digital medverkan. Möteslänk kommer att distribueras till samtliga anmälda i god tid innan workshopen.

När?

12 maj kl. 10.00-12.00 (öppet för teknisk incheckning från 09.45).