Evenemang

Utvecklingslabb för ett hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv

Workshop

Vill du utforska arbetsmiljöfrågor och utvecklingsfrågor för att bidra till ett forum om hur vi tar nästa steg i att konkretisera hur inkluderande kompetensförsörjning stöttar utvecklingen av hållbara organisationer? Partsrådets program Hållbart arbetsliv samverkar med Saco-S via Akademikerförbundet SSR:s projekt Lärandeforum UUA, som finansieras av Europeiska Socialfonden.

Vi kommer arbeta i form av ett utvecklingslabb som ger dig möjlighet att få inspiration från andra experter och reflektera kring den egna arbetsplatsens möjligheter. Gemensamt utforskar vi möjligheterna med att organisera arbetsplatsen utifrån en universell utformning som främjar ett hållbart arbetsliv. I samverkan kan vi går från inspiration till att börja ett förändringsarbete med andra intressenter och bilda nätverk. Framförallt får du ta del av den utvecklingspotential som finns i Lärandeforum UUA och i programmet Hållbart arbetsliv.

Läs mer om Partsrådets program Hållbart arbetsliv och Lärandeforum UUA.

Var?

Stockholm

När?

22 maj kl. 10.00-12.00