Evenemang

INSTÄLLT: Vill ni använda ett webbaserat verktyg för att följa arbetsmiljöarbetet? #2

Hållbart arbetsliv

Seminarium

Om seminariet

Ett av programmets mest populära tjänster är det webbaserade verktyget IA-systemet från AFA Försäkring. IA-systemet är ett verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med att rapportera, åtgärda och följa upp incidenter. Förutom att det är att väl beprövat system med över 850.000 användare i många olika branscher, gör användarvänligheten via appen i telefonen att medarbetarna enkelt kan rapportera in incidenter och risker.

Är du intresserad av att veta mer om tjänsten och hur du gör för att ta del av den?

Den 24 mars bjuder Hållbart arbetsliv in till öppen informationsträff för alla myndigheter om tjänsten där ni under 2 timmar får en ordentlig genomgång hur systemet fungerar och tid för att ställa frågor relaterade till er verksamhets krav.

Idag erbjuder vi sju tjänster inom programmet Hållbart arbetsliv. De är finansierade av Partsrådet, avropas partsgemensamt och är kostnadsfria att delta i. Du kan du läsa mer om dem här, men ta chansen att träffa oss den 24 mars.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på hallbartarbetsliv@partsradet.se.

Välkommen till en öppen informationsträff där vi introducerar programmet Hållbart arbetslivs tjänst IA-systemet!

Var?

AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

När?

11 februari, 24 mars, 5 maj eller 9 juni 2020. Kl. 09.00-11.00

Vem?

Vi vänder oss i första hand till arbetsgivarföreträdare, exempelvis chefer och HR, och fackliga företrädare, som förtroendevalda. Även skyddsombud och arbetsmiljöombud har intresse av denna informationsträff. Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt, men det är inte ett krav. Detta för att inspiration och lärdomar från dagen ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv på myndigheten.