Evenemang

Workshop för större myndigheter som förhandlar/tecknar avtal på både lokal och lokal-lokal nivå

Lönebildning

Seminarium

Välkomna till en workshop om hur ni som lokala parter kan kvalitetssäkra och utveckla tillämpningen av RALS med fokus på de särskilda förutsättningar som råder i er verksamhet. Avsikten är att företrädare för både arbetsgivaren, företrädesvis förhandlingschef eller motsvarande, och lokala företrädare för OFR/S, P, O, på central myndighetsnivå, deltar.

Om seminariet

Syftet med workshopen är att vi tillsammans inventerar, resonerar och utbyter erfarenheter kring de särskilda förutsättningar som en lokal lönebildningsprocess på flera nivåer innebär.

Dagen leds av representanter för centrala parter och omfattar de olika momenten i den lokala löneprocessen med fördjupningar om lokal lönebildning, lönebild och förändring av lönebild samt den återkommande dialogen.

Medverkar gör bl.a. Anna Falck förhandlingschef på Arbetsgivarverket och Åsa Erba Stenhammar förhandlingsledare för OFR/S, P, O, som kommer att delge sina tankar kring RALS och dess tillämpning.

Om du har frågor om seminariet, kontakta: Anders Stålsby, Arbetsgivarverket, tfn: 08-700 14 16, e-post: anders.stalsby@arbetsgivarverket.se eller Evalill Tagesson, OFR/S,P,O, tfn: 08-790 52 19, e-post: evalill.tagesson@st.org

Om du har frågor kring anmälan, kontakta: Halina Sandler, tfn: 08- 556 029 03 eller Irene Öst, 070-558 28 37, e-post: irene.ost@partsradet.se

Var?

7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm

När?

26 november 2019 kl. 10.00-16.30

Vem?

Både företrädare för arbetsgivaren, företrädesvis förhandlingschef eller motsvarande och lokala företrädare för OFR/S, P, O på central myndighetsnivå deltar. I normalfallet är antal deltagare från respektive myndighet fyra personer.