Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Anders Lindström

Saco-S

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.