Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Matilda Nyström Arnek

Arbetsgivarverket

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.