Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Ann-Christin Nilsson

Arbetsgivarverket

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.