Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Mattias Torell

Saco-S

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.