Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Gunnar Holmgren

Ordförande, Arbetsgivarverket

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.