Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Ken Johnsson

Arbetsgivarverket, för Anna Falck

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.