Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Petra Pfeiff

Arbetsgivarverket, för
Eva Liedström Adler

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.