Om oss

Ny ordförande för Partsrådet

onsdag 14 augusti 2019

Den 21 augusti 2019 blir Gunnar Holmgren ny generaldirektör för Arbetsgivarverket och blir därmed även ordförande för Partsrådet. Han efterträder Eva Liedström Adler som går i pension.

Med Gunnar Holmgren får Partsrådet en ordförande som har omfattande erfarenhet av statlig arbetsgivarpolitik, partsmodellen och statlig förvaltning. Han har tidigare ansvarat för den samlade utvärderingen av den arbetsgivarpolitiska delegeringen (SOU 2002:32) och har även varit ordförande för GD-föreningen.

Gunnar Holmgren har arbetat inom central statsförvaltning i över 30 år. Han har bland annat varit generaldirektör vid FMV, landshövding i Västernorrlands län och chef för Ståthållarämbetet. Han är född 1957 i Västerbotten, utbildad ingenjör och ekonomie doktor vid Åbo akademi.