Om oss

Tillit till staten som tema under 2018 års representantskap

Partsrådets kanslichef Elisabet Sundén Ingeström, representantskapets ordförande Britta Lejon (OFR/S,P,O) samt civilminister Ardalan Shekarabi. Foto: Catharina Biesèrt

måndag 21 maj 2018

Tillit i arbetslivet var temat för Partsrådets representantskaps årliga möte 2018. Civilminister Ardalan Shekarabi pratade om tillit till staten medan Erik Fernholm bland annat resonerade om hur vi styrs av människor i vår närhet.

Civilministern betonade vikten av att såväl medborgare som statsanställda känner tillit till svensk statsförvaltning, när Partsrådets representantskap träffades i april i Stockholm.

– Staten måste vara en schyst arbetsplats. Det är glädjande att ni tar ett stort ansvar. Vi i regeringen har stora förväntningar på att parterna gör vad de kan för att få bort trakasserier och jobbar för att staten är den bästa arbetsgivaren, sa Ardalan Shekarabi till de centrala partsföreträdarna i representantskapet.

Ardalan Shekarabi menade att människor litar på staten på grund av att staten har levererat.

– Det måste vi fortsätta med. Och det ställer krav på att staten moderniseras för att kunna leva upp till detta.

Som exempel på ett område där staten inte riktigt har hängt med i utvecklingen nämnde Ardalan Shekarabi digitaliseringen. Att öka takten i digitaliseringen inom statsförvaltningen är därför ett farbetsområde för regeringen, vilket bland annat märks genom att den nya Digitaliseringsmyndigheten etableras i Sundsvall i september i år.

Irrationella beslut

Även Erik Fernholm medverkade på representantskapets möte. Han kallar sig själv motivationsentreprenör och har under de senaste åren bland annat ägnat sig åt att sprida kunskap från hjärn-, motivations- och lyckoforskningen.

Erik Fernholm menade att en så liten del som fem procent av de beslut en människa fattar är rationella. Även om vi försöker att rationalisera våra beslut handlar vi i själva verket i mångt och mycket utifrån våra känslor.

Erik Fernholm

Han slog omkull upplysningstidens tanke om att vi är rationella individer. Vi är förvisso till viss del rationella, men också emotionella och relationella, menade han.

– Vi är inte heller så individuella, vi är en del av ett socialt nätverk. De som styr ditt beteende är de som sitter närmast dig just nu. Om jag går upp tio kilo ökar risken för att kollegan som sitter bredvid mig på jobbet att också gå upp tio kilo. Om personen som står framför dig i kön tar en morotskaka till kaffet ökar sannolikheten dramatiskt att du också tar en morotskaka.

Engagemang på jobbet

Erik Fernholm hänvisade till studien State of Global Workforce, som genomfördes av Gallup 2017. Studien visar att 14 procent av arbetskraften i Sverige är engagerade i sitt arbete, så till vida att de arbetar med passion, bidrar med idéer, tar initiativ och för utvecklingen framåt.

Varför skulle du vilja gå till jobbet, var en fråga som representantskapet fick och engagerat försökte svara på.

Erik Fernholm menade att det finns fem inre drivkrafter som skapar engagemang; gemenskap, mening, trygghet, autonomi och utveckling. Det är viktigt att arbetet känns meningsfullt, att man har vänner på jobbet och en chef som bryr sig om en, att man har de resurser som krävs för att göra ett bra arbete och vet vad som förväntas av en, att man blir uppmärksammad när man har gjort något bra och att ens åsikter räknas, samt att man har möjlighet att växa och utvecklas.

Snabbt föränderlig värld

Om den svenska statsförvaltningen ska vara värd tilliten från medborgarna, måste medvetenheten öka om att världen håller på att förändras och att det ställer nya krav på staten, menade Erik Fernholm. Han gjorde en jämförelse med bokpressen, som Gutenberg uppfann på 1400-talet.

– Det tog bokpressen 400 år att nå 50 miljoner människor. Den rev ner gamla pyramider, sa han och gjorde en jämförelse med några moderna innovationer: För telefonen tog det 20 år att nå 50 miljoner användare medan Facebook klarade av att få lika många användare på 3,5 år och Super Mario Run klarade av det på sju dagar.

– Idag är sista dagen som det går så här långsamt, slog han fast, och menade att det är viktigt för statsförvaltningen att fundera över hur man kan använda den nya tekniken för att nå ut till medborgarna.

På representantskapets årsmöte fick även Partsrådets arbetsområden redovisa vilka planer de har inför 2018. Dessutom presenterades Partsrådets verksamhetsberättelse för 2017 i samband med de formella årsmötespunkterna på dagordningen.