Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Covid-19: Partsrådet anpassar verksamheten

2020-03-25 Vi anpassar nu löpande vår verksamhet så att den bedrivs på ett sätt som motverkar smittspridning och följer expertmyndigheternas rekommendationer.

Partsrådets verksamhet bygger i hög grad på möten, seminarier och utbildningar. Möten där en digital lösning är ett alternativ kommer att i så hög grad som möjligt genomföras med sådan teknik. Aktiviteter kan komma att ställas in eller anpassas på olika sätt och vi vet att det finns en stor förståelse för sådana förändringar från alla er som använder våra tjänster.

Aktiviteterna anpassas i samråd med beställare och samverkande organisationer för att skapa trygghet för er som använder våra tjänster.

Vi hoppas att de kontakter vi nu tar med berörda organisationer besvarar de frågor som finns kring enskilda aktiviteter. Om ni saknar information eller återkoppling är ni välkomna att ringa vårt kansli eller kontakta oss via info@partsradet.se

Vänliga hälsningar

Partsrådets styrelse

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.