Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Inspirerande representantskap

2014-04-22 Tisdag 15 april 2014 hade Partsrådets representantskap sitt årsmöte på Hilton Hotell i Stockholm.
Deltagarna fick vara med på ett inspirationsseminarium med Per Naroskin och ta del av rapporter från Partsrådets verksamhet 2013.

b9b750c90b47788259f6c3beaa65003642e85008

På representantskapets årsmöte diskuterades bland annat förändring och teknikutveckling. På bilden syns Evalill Tagesson, ST. Foto: Micke Lundström.

_L3B0054

Deltagarna på representantskapets årsmöte fick ta del av en inspirationsföreläsning av Per Naroskin och rapporter från Partsrådets verksamhet. Foto: Micke Lundström

Lars Johansson, Seko, var mötesordförande och Partsrådets kanslichef Per Stengård var, för sista gången innan han går i pension, sekreterare.

Partsrådets ordförande Ulf Bengtsson passade på att tacka Per Stengård för sina år som kanslichef för Partsrådet och informerade samtidigt om att nya kanslichefen Elisabet Sundén Ingeström samma dag började sin första dag på Partsrådet.

– 2013 var ett bra år för Partsrådet, med över 2000 deltagare i våra aktiviteter. Nu har vi fått till stånd treåriga avtal för våra arbetsområden och det är bra, sa Ulf Bengtsson.

Efter Ulf Bengtssons inledning var det dags för ”punkten 5” – ett inspirationsseminarium med psykologen Per Naroskin om teknikutveckling, förändring och kompetens.

– Det är första gången som jag blir presenterad som ”punkten 5”, sa Per Naroskin, och menade att han kände sig lite som en främmande fågel i sammanhanget. Läs mer om hans inspirationsseminarium i artikeln nedan (eller genom att trycka på länken).

Rapporter från verksamheten
Nästa punkt på dagordningen var rapporter från Partsrådets verksamhet under 2013. Monica Dahlbom, ordförande för styrgruppen för arbetsområdet Centrala parters stöd till lokal lönebildning, rapporterade att 2013 var första året som Arbetsgivarverket genomförde enskilda aktiviteter tillsammans med var och en av de tre arbetstagarorganisationerna inom ramarna för arbetsområdet. Arbete kring metodstödet BESTA-vägen har dock genomförts gemensamt av samtliga parter. Arbetsområdets rapport till Representantskapet hittar du här.

Ken Johnsson, ordförande för styrgruppen för arbetsområdet Centrala parters stöd till lokal samverkan, redogjorde för arbetsområdets arbete 2013. Det handlade bland annat om nätverk med lokala parter från olika myndigheter, flera seminarier och besök på myndigheter för att ge stöd i lokalt förändringsarbete. Slutrapporten för arbetsområdet hittar du under fliken här.

Anders Stålsby, styrgruppsordförande för arbetsområdena Förändring och utveckling ett konstant tillstånd och Hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv, rapporterade om verksamheten i båda arbetsområdena. Inom arbetsområdet Förändring och utveckling ett konstant tillstånd har arbetet präglats bland annat av ett ambitiöst utvecklingsprogram med deltagare från elva myndigheter. Utöver detta har arbetsområdet även anordnat seminarier. Slutrapporten finns att läsa här.

Hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv var ett nytt arbetsområde under 2013. Arbetet inriktades initialt på kartläggning och kunskapsinsamling i form av intervjuer på myndigheter, och sedan på seminarier och fördjupningsdagar riktade till lokala parter.  Slutrapporten finns att läsa här.

Verksamheten för 2014
Styrgruppsordförandena rapporterade även kort om verksamhetsinriktningen under 2014. I mångt och mycket handlar det om en fortsättning på det gångna årets verksamhet. Ett undantag är dock Centrala parters stöd till lokal samverkan, där arbetsområdet fått ett begränsat uppdrag initialt i väntan på parternas översyn av det centrala samverkansavtalet och där tilläggsdirektiv är att vänta. Ett annat undantag är det nya arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv, där det tidigare arbetsområdet Hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv ingår, men där man har fått ett vidgat uppdrag med bland annat att ta fram arbetsmiljöutbildningar.

Publicerad: 2014-04-22

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.