Arbetsmiljökunskap

Insatserna inom området Arbetsmiljökunskap syftade till att ge kunskap, underlag och metoder som kan användas i det lokala arbetsmiljöarbetet inom den statliga sektorn.

Arbetet genomfördes med hjälp av

• ny kunskap genom kartläggningar och i utvecklingsprojekt
• ämnesinriktade skrifter och utbildningsmaterial
• information i aktuella arbetsmiljöfrågor, bland annat via tidningen utveckla.nu
• sammankomster för dialog och erfarenhetsutbyte med lokalt arbetsmiljöverksamma
• samverkan med andra nationella arbetsmiljöaktörer.

Publicerad: 2010-02-08