Digitaliseringens effekter

2018-03-12 Claudia Olsson är en av Sveriges mest tongivande röster kring digitalisering och utsedd till ung global ledare av World Economic Forum. Hon inledde Partsrådets inspirationsdag om innovation med en tankeväckande föreläsning.

 

Partsrådet, seminarium på Nio Rum Hamngatan Stockholm, 2017 Fotograf: Stefan Nilsson

Partsrådet, seminarium på Nio Rum Hamngatan Stockholm, 2017 Fotograf: Stefan Nilsson

När Partsrådets nya arbetsområde Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv höll sitt första seminarium blev det en inspirerande blandning av föreläsningar. Claudia Olsson inledde dagen med att visa hur världen kan komma att förändras – och hur långt digitaliseringen redan har kommit. Hon har läst industriell ekonomi på KTH, internationell ekonomi på Handelshögskolan, studerat vid Singularity University på Nasas campus i Kalifornien, arbetat för FN i New York, varit rådgivare åt UD där hon bland annat skrivit rapport om robotik i Sydkorea och skrivit framtidsscenario åt digitaliseringskommissionen. I våras blev hon utsedd till ung global ledare av World Economic Forum. Hon är även vd för konsultbolaget Exponential, som hon själv har grundat.

–Vi behöver inte längre enbart stora forsknings- och utvecklingsavdelningar för att ta fram innovationer. Unga killar och tjejer kan göra detta helt själva med hjälp av internetuppkoppling, öppen innovation och samarbete. Då behöver vi också anpassa samhället efter det, konstaterar hon.

Fjärde industriella revolutionen

Claudia Olsson pratar om att vi idag är mitt uppe i vad man kan kalla för den fjärde industriella revolutionen. Den första handlade om ångmaskinens intåg och mekanisering, den andra om möjligheter till massproduktion, den tredje om elektronikens påverkan. Nu, i den fjärde industriella revolutionen, handlar det om hur vi interagerar mellan fysiska och virtuella världar.

Som exempel nämner hon en annan av de unga globala ledarna, Rodrigo Hübner Mendes, som är förlamad från halsen och nedåt efter en olycka. Han har med hjälp av tankens kraft kunnat köra en racerbil, inte i en virtuell värld utan på en riktig fysisk racerbana.

–Genom att aktivera tre olika delar av hjärnan som han påverkade genom att koncentrera sig på olika känslor kunde han navigera bilen, säger Claudia Olsson och menar att detta exempel verkligen visar vad den fjärde industriella revolutionen innebär med integration av neurovetenskap, robotik och artificiell intelligens.

Interaktion med datorer

Claudia Olsson berättar att den tekniska utvecklingen idag handlar i mångt och mycket om människans interaktion med datorer.

–Vi närmar oss en punkt där datorer allt bättre kan förstå vad människor menar. Bland annat ser vi snabb utveckling inom området PLT, People Literate Technology, säger Claudia Olsson.

När hon var i USA och besökte MIT Medialab fick hon bland annat ta del av hur man tränar datorer att läsa av känslor.

–Datorerna har inom visa tillämpningar blivit mycket snabbare än människor på att läsa av ansiktsuttryck men kan även följa till exempel stressnivåer och välmående genom biometrisk indata, berättar Claudia Olsson och menar att här finns flera tänkbara applikationsområden – både inom hälsovård och säkerhet. Samtidigt skapas helt nya frågor kopplade till integritet och säkerhet kring tekniken – frågor som man behöver börja analysera och skapa scenarier kring redan idag för att kunna förbereda sig på framtida möjligheter och risker.

Vägen framåt

Claudia menar att den offentliga verksamheten i Sverige har goda förutsättningar att ta vara på all data, etablerade relationer och kunskap som redan finns inom organisationerna. Man behöver även utveckla mer av ett digitalt tankesätt för att börja se värdet i till exempel den data man har. Mer samarbete krävs också för att kunna hitta tvärvetenskapliga och tvärfunktionella lösningar på de nya utmaningar som en digitalt integrerade värld medför. Offentlig sektor är en guldgruva med tillgång till data, talanger och väl fungerande organisationer.

–Bra artificiell intelligens behöver data. Ni har datan, säger hon och uppmanar deltagarna att ta vara på alla resurser i guldgruvan.

Claudia betonar att livslångt lärande blir en viktig fråga både för individer och organisationer som behöver avsätta mer tid för att man ska kunna uppdatera sin kunskap och möta de kompetensbehov som växer fram i samhället.