Fem tjänster - anmäl intresse

2018-06-18 I höst lanseras de första tjänsterna inom ramen för Partsrådets nya arbetsområde Hållbart arbetsliv. Samtliga tjänster har utvecklats utifrån identifierade behov och ska bidra till friska och engagerade arbetsplatser.

För att få förståelse för lokala parters behov har ett antal intervjuer och fokusgrupper genomförts. Flera frågeställningar har återkommit och avsikten är att Partsrådets nya tjänster ska adressera de mest framträdande utmaningarna.

Känner ni igen er i någon av  frågeställningarna nedan? Då kanske de kommande tjänsterna kan vara något för er organisation.

Varför borde hållbart arbetsliv ligga högt upp på agendan?

  • Partsrådet besöker myndigheten i en interaktiv workshop för att svara på frågan om vilka vinster som finns gällande att arbeta med hållbart arbetsliv.

Vilka specifika utmaningar är viktigast att prioritera i vår organisation och hur kan dessa adresseras?

  • Genom det nya arbetsområdet erbjuds en kartläggning som tydliggör organisationsspecifika behov, aktualiserar frågor om hållbart arbetsliv samt ger en grund för effektiva åtgärder.

Hur kan vi bli bättre på att systematiskt följa upp och förebygga arbetsmiljöarbetet?

  • Via AFA Försäkring erbjuds tillgång till IA-systemet (Information om Arbetsmiljö), ett webbaserat verktyg som ger ökad styrning och kontroll över arbetsmiljöarbetet och stöttar kontinuerlig förbättring.

Hur kan vi bli bättre på att förebygga ohälsa och hantera  tidiga tecken på stress?

  • Partsrådet besöker myndigheten under en interaktiv halvdag för att förbättra förmågan att identifiera och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa.

Hur stärker vi engagemang och bygger effektiva team?

  • Med hjälp av ett kompetenscenter som främjar teamutveckling utifrån Susan Wheelans beprövade teori främjas bland annat samarbete, erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Hör gärna av er till hallbartarbetsliv@partsradet.se eller till programchef Emilia Liljefrost emilia.liljefrost@partsradet.se