Friska arbetsplatser

2019-02-20 Magnus Svartengren berättade hur man skapar långtidsfriska arbetsplatser, på ett seminarium som Partsrådet anordnade.
–Ni kommer inte att ha råd att inte göra något åt den psykosociala arbetsmiljön. Det handlar om hur man kan höja kraften i organisationen, sa han till partsföreträdarna på seminariet.

Magnus Svartengren är professor i arbets- och miljömedicin vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet. Han har i sin forskning studerat vad som utmärker arbetsplatser som har en låg andel långtidssjukskrivna, vilket han pratade om på ett seminarium som Partsrådets arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv stod bakom.

(För undertextning, klicka i CC)

På seminariet medverkade även Mats Lekander, som pratade om hur vi hanterar och känner igen sjukdom. Läs artikel och se en film från hans föreläsning HÄR.

Magnus Svartengren inledde sin föreläsning med att ge en historisk tillbakablick. Han konstaterade att man redan på 1700-talet var medveten om att faktorer i arbetet kunde göra folk sjuka. Här i Sverige kom de första yrkesinspektörerna i slutet av 1800-talet och då infördes även ett visst skydd för barn mot ohälsosamt arbete.

Fokus har dock legat på att förbättra den fysiska arbetsmiljön, medan den psykosociala arbetsmiljön har varit eftersatt.

–Vi hade kunnat undvikit Me too. Det hade varit lika enkelt som att bli av med asbest om vi hade satsat på den psykosociala arbetsmiljön, menade Magnus Svartengren.

Unga sjukskriver sig

Magnus Svartengren konstaterade att antalet arbetsolyckor som leder till sjukskrivningar har minskat kraftigt sedan 1980-talet. När man talar om att sjukskrivningarna har ökat är det en relativt liten ökning under senare år, som ligger under de höga nivåer vi har haft historiskt. Trots det menade han att de senaste årens ökade sjukskrivningar är värda att ta på allvar.

–Idag är det unga personer som sjukskriver sig och de har i stor utsträckning varit sjukskrivna innan. Den dominerande orsaken till sjukskrivningar idag är psykisk ohälsa, vilket också innebär att det finns en enorm potential för att det ska bli bättre, sa Magnus Svartengren.

Han betonade att fokus måste ligga på vad man kan göra åt problemet på arbetsplatsen.

Friskfaktorer

I sin forskning har Magnus Svartengren studerat vad som är utmärkande för organisationer som har låg andel sjukskrivna.

–I friska verksamheter är det bättre kommunikation från första linjens chefer och man har stöd från hr. Ledarskap, medarbetarskap och kommunikation är viktiga faktorer, konstaterade han.

Friska verksamheter präglas bland annat av vänlighet och omtänksamhet, uppriktighet och att personliga synpunkter beaktas. Det är också möjligt att uttrycka kritiska åsikter utan att bli bestraffad.

Magnus Svartengren har i sin forskning bland annat identifierat följande friskfaktorer i organisationer:

  • Det finns en närhet till chefen
  • Man har uppföljning och kontroll genom direktkontakt
  • Individuella önskemål om utbildning tillgodoses
  • Det finns möjlighet att byta arbetsuppgifter
  • Det är ”högt i tak”
  • Det finns en kunskap om sjukfrånvaro och strukturer för åtgärder
  • Det är möjligt att tillfälligt anpassa arbetsuppgifterna.