Lika möjligheter för kvinnor och män

2010-02-15 Syftet med utvecklingsområdet Lika möjligheter för kvinnor och män var att verka för att det oavsett kön ska finnas samma möjligheter och förutsättningar när det gäller karriär- och kompetensutveckling samt arbetsuppgifter.

I dag är kvinnor i staten underrepresenterade på högre befattningsnivåer. Utvecklingsområdet startade 2005 och den metod som användes var diskussioner i fokusgrupper. Totalt har sju myndigheter medverkat. Arbetet slutfördes i september 2007.

Publicerad: 2010-02-15