Vad förväntade du dig av den här dagen?

2010-02-11 Vi frågade några deltagare vad de förväntade sig av seminariet om lönebildning och vilka utmaningar de står inför på hemmaplan. Så här svarade de.

Johan Persson, Seko, Chalmers

3b08b40bf1090eef980453b5b6cc5aef6c26d601

Jag är intresserad av hur man ska driva på så att parterna är överens i lönebildningsfrågor. När det gäller lönesättande samtal är det svårt att få folk att förstå syftet med dem. De flyter ihop med utvecklingssamtal och medarbetare förstår inte skillnaden. Även mellanchefer kan ha svårt för detta.

Tara Wahab, Saco-S, Smittskyddsinstitutet

c1176657a4188b2060f6bcd54d4cbdf6d686b3e6

Jag hoppas på att få tips och råd om hur vi kan bli bättre på lönesättande samtal. En annan fråga gäller hur man som medarbetare kan påverka sin lön. Många får bara höra att potten är för liten för att lönen ska kunna höjas.

Veronica Yng Gisslin, ST, Åklagarmyndigheten

47eb3c80d23456a17a5355ca260bfa18b36e73e0

Jag är ny som vice ordförande för fackklubben och vill höra hur det fungerar på andra myndigheter. Dessutom vill jag ha tips om hur man når ut till och engagerar medarbetarna i de här frågorna. Det finns en stor okunskap när det gäller lönesättande samtal.

Martin Isaksson, ST, Livsmedelsverket

35fdc840a9f3c5a2cd044ed7ddc0c2362e56850f

Jag vill gärna ha goda idéer med mig hem. Största problemet med lönebildning är tidsaspekten och att integrera löneprocessen i myndighetens verksamhetsplanering. Men utvecklingen är på rätt väg. På min myndighet håller vi sedan ett par år på med att bygga upp en fungerande samverkan i de här frågorna. I dag finns en större medvetenhet jämfört med tidigare. Och parterna är hyfsat överens om att det behövs mer samverkan och bättre former för dialog.

Cecilia Bernström, personalchef, Livsmedelsverket

6770539fa74f5a1a899b731331dcf972f560c3d1

Seminariet är en slags kick-off för mig och facket, det vill säga våra ordföranden för ST respektive SACO. Vi vill få litet nya idéer och tankar kring lönebildningsprocessen. Hur ska vi jobba på bästa sätt? I och för sig har vi redan kommit ganska långt på Livsmedelsverket i de här frågorna, vi har bra processer och en bra dialog. Största problemet är att kommunicera arbetet i löneförhandlingsgruppen till medarbetarna i organisationen, om hur det hela går till och vilka förväntningar man kan ha.

Publicerad: 2010-02-11