Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Att rusta sig för förändring

2015-05-06 Förändring och utveckling 03.03 minuter
Första tillfället av utvecklingsprogrammet som arrangeras av Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd. Fokus låg på digitalisering, benchmark och innovation. Se några av deltagarna resonera kring framtidens utmaningar.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.