Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Grunder i SAM

2017-10-02 Arbetsmiljö 10.37 minuter
I filmen Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundutbildning guidar arbetsmiljöjuristen Per Axell partsföreträdare genom lagstiftningen i en grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.