Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Lärande inom staten

2015-05-29  Förändring och utveckling 11.18 minuter
Benchmarkingutredningen har lagt ett förslag om erfarenhetsutbyte och lärande inom staten. Om detta berättade Urban Karlström, utredningens ordförande, på ett seminarium inom Partsrådets arbetsområde Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd.

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.