Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner

2016-11-09 Arbetsmiljö 10.39 minuter
Brottsförebyggande rådet, Brå, presenterade en ny studie om otillåten påverkan mot myndighetspersoner, på Partsrådets seminarium inom arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.