Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Psykisk ohälsa är ingen sjukdom

2018-03-16 Arbetsmiljö 07:46 minuter

Psykisk ohälsa är inte samma sak som psykisk sjukdom, påpekar psykiater och beteendeterapeut Åsa Kadowaki.
–Livet känns, det är normalt, slår hon fast på Partsrådets seminarium om rehabilitering.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.