Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Rutiner mot kränkande särbehandling

2016-03-16 Arbetsmiljö 11.29 minuter
Thomas Jordan berättar om hur man kan hantera kränkande särbehandling.  På ett seminarium med honom fick partsföreträdare hjälp att ta fram rutiner för att hantera kränkande särbehandling.

Filtrera

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.