Vi erbjuder

#11 Bedriva verksamhet och innovation: Gör det svåra enkelt

Person iförd ljus tröja.

den 29 juli 2020

Vi befinner oss i en tid då både medarbetare på statliga arbetsplatser och användare av dess tjänster ställer nya krav på intern effektivitet och hög tjänsteleverans. Man behöver både bedriva verksamhet och innovation, och gärna samtidigt. I dagens avsnitt belyser Lisa Lindström, VD på digitalbyrån Doberman, bland annat: Hur får man anställda att bli mer delaktiga i verksamheten och varför är det så viktigt? Vilka innovativa metoder finns för att öka medarbetarnas, men också användarnas, involvering och engagemang?

Partsrådspodden · #11 Bedriva verksamhet och innovation: Gör det svåra enkelt

Programledare Susanne Tillqvist samtalar med Lisa Lindström, medgrundare och VD på digitalbyrån Doberman.