Vi erbjuder

#12 Att leda och ledas i en snabbrörlig värld

Person iförd mörk kavaj och ljus blus.

onsdag 5 augusti 2020

Många offentliga verksamheter är i hög grad inlåsta i strukturer och styrningsmekanismer som gör att de kan upplevas – och bitvis även vara – tröga och svårrörliga. Som anställd i offentlig sektor, och som lokal partsföreträdare, kan det kännas både spännande men också hotfullt med den snabbrörliga förändring som pågår i, och inte minst utanför, offentlig sektor. I detta avsnitt belyser och sorterar vi mellan dessa möjligheter och utmaningar.

Partsrådspodden · #12 Att leda och ledas i en snabbrörlig värld

Programledare Susanne Tillqvist samtalar med Ann Hellenius, digitaliseringsexpert, mångårig erfarenhet som ledare inom digital innovation och ledamot i regeringens Digitaliseringsråd.