Vi erbjuder

#18 "Vi är inte så digitaliserade som vi tror ..."

Person iförd mörk kavaj och sjal.

söndag 22 november 2020

Pandemin har för många inneburit en snabb utveckling i att både hålla i digitala möten och att vara en god deltagare. Men är vi verkligen så digitaliserade här i Sverige som vi tror?

Partsrådspodden · #18 "Vi är inte så digitaliserade som vi tror ..."

Här möter vi Anna Eriksson, generaldirektör på Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som tillsammans med programledare Susanne Tillqvist resonerar om hur Sverige står sig internationellt när det gäller vår digitala mognad. Samtalet kretsar också kring vikten av samarbete inom statlig förvaltning och vilken roll partsföreträdare på lokal nivå (arbetsgivare och fackligt förtroendevalda) kan spela i arbetet med innovation och utveckling.