Vi erbjuder

#22 En bra medarbetare leder sig själv

De fyra personerna som deltar i poddavsnittet.

onsdag 19 maj 2021

Partsrådets tjänst 29k: Hantera stress bidrar till att utveckla individers förmåga till självledarskap, vilket i sin tur kan skapa värde för organisationer genom medarbetare med större förmåga att lösa mer systematiska problem. I det här avsnittet tittar vi närmare på just vinsterna med att utveckla sitt självledarskap, bland annat ifråga om ökat engagemang. Vi reflekterar över vad det innebär i statlig kontext och diskuterar om alla människor har förmåga att leda sig själva samt hur denna förmåga kan övas upp.

TJÄNSTEN 29k: HANTERA STRESS ÄR I DAG UNDER OMARBETNING OCH KOMMER ATT UPPSTÅ I NYTT FORMAT FRAMÖVER.

Partsrådspodden · #22 En bra medarbetare leder sig själv

Hållbart arbetslivs programchef Emilia Liljefrost pratar med arbetslivs- och organisationsforskaren Gisela Bäcklander, medarbetarutvecklaren Niklas Delmar och Fredrik Undén – verksamhetsutvecklare på Försvarets materielverk vars organisation tagit del av tjänsten 29k: Hantera stress.