Vi erbjuder

#23 Ett arbetsliv för alla generationer

En stor mängd människor (olika åldrar och ursprung) står tätt tillsammans som i en snirklig spiral.

onsdag 13 oktober 2021

Under 2022 lanserar Partsrådet en ny tjänst med fokus på att främja förutsättningarna för ett arbetsliv för alla generationer. I detta avsnitt tittar vi närmare på vilka faktorer som bidrar till att vi kan och vill arbeta längre. Det gör vi med SwAge-modellen (Sustainable working life for all Ages) som utgångspunkt.

Partsrådspodden · #23 Ett arbetsliv för alla generationer

Hållbart arbetslivs programchef Emilia Liljefrost intervjuar Kerstin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Kristianstad och docent vid Arbets- och miljömedicin vid Lund universitet, som utvecklat SwAge-modellen i samband med en rapport för Delegationen för senior arbetskraft.  

Vi diskuterar även verksamhetsnyttan med att samla flera generationer på en arbetsplats och pratar om hur en organisation behöver arbeta för att locka och behålla medarbetare i olika åldrar med John Mellkvist som arbetat med Delegationen för senior arbetskraft. Dessutom hör vi representanter för arbetsgivare och fack från Trafikverket som berättar hur en myndighet framgångsrikt kan arbeta utifrån tydliga strategier för att både locka och behålla kompetenser.