Vi erbjuder

Scormpaket: Konflikthantering

Här laddar du ner scormpaketet för e-utbildningen Konflikthantering.

Om utbildningen:

I den här utbildningen föreläser Thomas Jordan, docent vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på arbetsplatskonflikter, om varför konflikter uppstår och hur man kan hantera dem. Hans föreläsning utgår från en dramatiserad arbetsplatskonflikt som ni får ta del av inledningsvis.

Utbildningen är tänkt att genomföras partsgemensamt, med arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare/skyddsombud vid stor bildskärm och med en dator. Det tar cirka tre timmar att genomföra utbildningen

Ladda ner scormpaketet